Na razini članka možete postavite lokaciju (adresu). Ukoliko ste postavili ispravnu adresu taj sadržaj će se moći pronaći preko karte, a ujedno i do adrese koju ste naveli moći će se uključiti navigacija.

Navest ćemo nekoliko primjera:

Kontakt informacije – najčešće se koristi u člancima u kojima su kontakt informacije, jer je najlogičnije da će korisnici u kontakt informacijama tražiti adresu.

Događanja, manifestacije – ukoliko organizirate događanja, večeru, predstavu, koncert ili neki drugi sadržaj za koji je potrebno korisnicima davati podatke o lokaciji, jednostavno tom članku dodijelite lokaciju i olakšajte pronalazak uključivanjem navigacije putem mobilnog uređaja.

 

Podijeli na: