U svrhu bolje vidljivosti omogućeno je međusobno povezivanje aplikacija kroz Poveznice.

Osim ikona koje vlasnik aplikacije sam odabere, dobiva mogućnost korištenja ikone POVEZNICE. Kroz Poveznice omogućavamo da se aplikacije mođusobno povežu s aplikacijama Partnera. Na taj način zajedničkim snagama prezentiraju ponudu i sadržaj neke sredine, a zapravo krajnjem korisniku olakšavaju pronalazak traženoga i u konačnici mu olakšavaju odluku dolaska u pojedini kraj, grad ili lokaciju.

Unutar aplikacije postoji mogućnost slanja zahtjeva za povezivanjem i već sada veliki broj aplikacija tu mogućnost rado koristi.  Mnogi vlasnici, aplikaciju su prepoznali da na taj način mogu svoju ponudu prezentirati većem broju korisnika pa čak i onima koji nisu u Vision One svijet došli isključivo radi njihove ponude.

 

Na fotografijama iz aplikacije možete vidjeti kako izgleda ikona POVEZNICE kroz koju na brz i jednostavan način korisniku omogućavamo prelazak iz jedne aplikacije u drugu.

Klikom na Poveznice korisniku se prikazuje lista Partnerskih aplikacija i odabirom na naziv aplikacije korisnik direktno pristupa sadržaju Partnerske aplikacije.

 

 

 

 

Podijeli na: