Potpuna podrška
Dizajn
Brzina izrade
Punjenje sadržaja u roku 72 sata
Pristupačna cijena
Mogućnost povezivanja s ostalim aplikacijama
Osnovna tehnička podrška
Promotivne aktivnosti
CMS sustav – Kompletna administrativna prava unutar aplikacije
Objavljivanje sadržaja s weba
Kalendar događanja
Ocjenjivanje proizvoda i usluga
Obavijest po geolokaciji
Sustav notifikacija
Podijeli na: